Projecten
Momenteel werk in aan twee verschillende uitdagende projecten;

Regievoering en vakontwikkeling
Ik verzorg de training Regievoering en vakontwikkeling in de zorg voor verpleging (niveau 2) van HWW Haagse Wijk- en Woonzorg. In deze training komt aan bod hoe je een POP (persoonlijk ontwikkelplan) en een PAP (persoonlijk activiteitenplan) maakt. De deelnemers gaan na een uitleg in duo’s aan de slag om een opzet te maken van een POP. Natuurlijk wordt dit ‘SMART’ gedaan. Naast computervaardigheden behandel ik gesprekstechnieken (rollenspel) het omgaan met het geven en ontvangen van feedback en wordt er gereflecteerd volgens een methodiek.

Klinisch redeneren
Tevens verzorg ik de training Praktijkgericht klinisch redeneren voor verpleging (niveau 3 en 4) van Middin, zorginstelling Rubroek. Het doel van deze training is dat de deelnemers met behulp van de klinische blik het klinische beeld van de zorgvrager objectief, eenduidig, valide en betrouwbaar gaan beschrijven. Te documenteren en er over te communiceren! Er wordt geoefend aan de hand van praktijk casuïstiek welke stappen in het verzorgend handelen genomen moeten worden. Hiermee wordt het pro actief denken bevorderd.