Docent Gezondheidszorg & Welzijn

Mijn naam is Pauline, ik ben een enthousiaste, creatieve docent en BIG geregistreerd (gespecialiseerd) verpleegkundige. Ik ga uit van de kwaliteiten van de student en benader de studenten met empathie en positiviteit. Nieuwsgierigheid en kritisch zijn vind ik belangrijk.
Leren doe je samen!

Contact

Telefoon: 0641291692
E-mail: wagenaar.pauline@gmail.com
Linkedin

Opleiding

  • Hogeschool Leiden; bachelor’s degree Tweede graad lerarenopleiding gezondheidszorg en welzijn (2019)
  • Opleiding tot praktijkopleider (2011)
  • Opleiding tot obstetrie-verpleegkundige (2000)
  • Opleiding tot algemeen verpleegkundige (1997)
  • Crew Resource Management CRM voorziet in communicatie handvatten, het bewust maken van een situatie, probleem oplossend denken en het werken in teamverband door onder andere gebruik te maken van ‘closed loop’ communicatie. Training gevolgd in juli 2019
  • Basic Life Support/AED-instructeur. Sinds 2015 NRR erkend reanimatie instructeur.

Werkervaring

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Praktijkopleider
2011 – heden
Voorwaarden scheppen voor een optimaal leerklimaat.
Organiseren en coördineren van het praktijkgedeelte van de verpleegkundige opleidingen op MBO/HBO niveau en voor de specialistische vervolgopleiding obstetrie.
Verantwoordelijkheid dragen voor de opleiding tijdens het praktijkgedeelte van de beroepsopleiding. Het ondersteunen, motiveren en coachen van de leerlingen en de werkbegeleiders bij het leerproces in de praktijksituatie. Ontwerpen van leerroutes en diverse scholingsdagen.

ROC Mondriaan Vakdocent Verpleegkunde i.o.
2016 – 2019
Verzorgen en ontwerpen van lessen aan studenten van de opleiding verpleegkunde.

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Senior Obstetrie-verpleegkundige
2000-2011
Als gespecialiseerde senior verpleegkundige heb ik mij naast complexe patiëntenzorg bezig gehouden met het coachen van collega’s.

Wat vind ik belangrijk?

Naast het verstrekken van informatie en coachen vind ik het belangrijk om studenten aan te zetten tot nieuwsgierigheid en kritisch denken. Ik zie het als een uitdaging om studenten te helpen om hun vermogen te ontwikkelen om zowel autonoom als sociaal betrokken te zijn bij de huidige maatschappij. Het leren in de praktijk is effectief dat zie ik in mijn werk als praktijkopleider. De verbinding met de beroepspraktijk wil ik behouden. In mijn lessen maak ik  bewust de koppeling met praktijksituaties. Ik zie het als mijn taak om studenten op te leiden tot bekwame beroepsbeoefenaars. Reflectie is een belangrijk instrument dat mijn inziens waar mogelijk is, ingezet moet worden. Het geeft zowel de docent als de student zelf inzicht.

CRKBO geregistreerd docent